مدل های بستن شال و روسری متناسب با مانتو
نحوه بستن شال و روسری باید متناسب با مدل مانتو باشد به طور مثال اگر مانتویتان طرح دار است یا سنگ دوزی شده و کار شده بهتر است که شال یا روسری را ساده ببندید. اگر مانتو یقه بزرگی دارد شال یا روسری را در پشت گردن ببندید. و برای مانتو ساده راسته یا مانتو کتی می توانید شال یا روسری را با گره های خاص و بزرگ ببندید.